Cestovná kancelária Avema, s.r.o. je riadne poistená proti úpadku podľa zákona v UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava na obdobie 04.09.2019 – 03.09.2020.
Pri cestovaní s našou cestovnou kanceláriou Avema, s.r.o. tak môžete zabudnúť na starosti a môžete si skutočne užívať svoj zájazd 🙂

https://www.uniqa.sk/data/USR_098_DEFAULT/24.7.2018,%20UNIQA%20poistovna,%20Zoznam%20CK,%20Poistenie%20z%C3%A1jazdu%20pre%20pr%C3%ADpad%20%C3%BApadku%20cestovnej%20kancel%C3%A1rie.pdf