100. VÝROČIE ZJAVENÍ VO FATIME

Fatima je jedno z najznámejších pútnických miest na svete. Nachádza sa v Portugalsku, 120 km od  hlavného mesta Lisabon. Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky. Ovplyvnilo chod Cirkvi a celý svet. K prvému zjaveniu došlo v roku 13.5.1917, následne pokračovali až do 13.10.1917, vždy trinásteho v mesiaci. V roku 1930 katolícka cirkev uznala pravosť zjavení.

Vo Fatime Boh zasahuje skrze Pannu Máriu použijúc tri malé, nevzdelané deti, ktoré nevedia ani čítať, ani písať. Naviac vekom sú veľmi mladučké, 10 ročná Lucia, 9 ročný František a 7 ročná Hyacintka. Tieto deti nám svedčia, že svätosť života možno pestovať už od najútlejšieho veku a v každom životnom postavení.

„Pán Ježiš chce ustanoviť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju prijme, tomu sľubujem spásu a tieto duše budú drahé Bohu, budú ako kvety, ktorými ja sama okrášlim Jeho trón.“

V Santiago de Compostela v miestnej katedrále sú podľa tradície uložené ostatky sv. Jakuba, Kristovho učeníka. Údajne bol pochovaný v Santiagu, ktoré padlo do rúk nepriateľovi. V roku 814 sa zjavili hviezdy, ktoré ukázali cestu k stratenému hrobu a 25.7. boli ostatky nájdené. Na mieste Jakubovho hrobu bol postavený kostol, ktorý sa stal pútnickým miestom. 

FATIMA S NÁVŠTEVOU SANTIAGO DE COMPOSTELA

       18.10.-22.10.2017       

            670 €     palivový poplatok 170 € už v cene!

                                                                                VYPREDANÉ

1. deň

Doobeda stretnutie skupiny v Bratislave, let do Lisabonu a transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie. Spoločná návšteva areálu, spoločná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení s milostivou sochou Panny Márie , večera.

2. deň

Po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime.  Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie,  nový kostol Najsvätejšej trojice, osobné modlitby, individuálny program, večera.

3. deň

Po raňajkách slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto. Tiež je možnosť  návštevy  centra Svetového apoštolátu Fatimy /WAF/. Toto medzinárodné modlitebné združenie, schválené Svätou  Stolicou, sa riadi heslom Svet zjednotený v modlitbe. Členovia šíria autentické posolstvo nádeje a pokoja fatimských zjavení. Slovensko je členom od roku 2012. Večer spoločná modlitba ruženca, večera.

4. deň

Raňajky, svätá omša a odchod do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela. Peši po starobylých pútnických cestách sem prichádzajú pútnici z celej Európy. Prehliadka historického centra a návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, modlitby. Večera, ubytovanie, osobné voľno.

5. deň

Raňajky a odlet do Viedne, transfer do BA.

FATIMA 

       18.09.-21.09.2017       

           599 €     palivový poplatok 159 € už v cene!

VYPREDANÉ

                        

 1. deň

Doobeda stretnutie skupiny v Bratislave a transfer na letisko Viedeň, let do Lisabonu a transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Osobné voľno.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie a večera.

2. deň

Po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime.  Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie,  nový kostol Najsvätejšej trojice, osobné modlitby, individuálny program. Popoludní slovenská krížová cesta a návšteva rodného domu troch vizionárov v Aljustreli. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia.

3. deň

Po raňajkách pokračovanie v pútnickom programe vo Fatime. Kto má záujem, výlet do Santiaga de Compostella (individuálne, za poplatok). Večera.

4. deň

Let do Viedne, a transfer do BA.

CENA ZAHŔŇA:
 • Letenky Viedeň – Lisabon a späť Santiago – Viedeň
 • Palivový príplatok 170 €
 • Transfer z BA na letisko Schwechat a späť
 • Transfer autobusom letisko – hotel – letisko
 • 4 x ubytovanie v 2 a 3 lôžkových izbách
 • 4 x raňajky a večera
 • Sprievod duchovného otca
 • Sprievodca CK
 • Poistenie CK proti insolventnosti

Cena nezahŕňa:

 • Hotelová mestská daň (platí sa na mieste)
 • Komplexné cestovné poistenie 10,45 €
 • Osobné výdavky a vstupy

 *Program je orientačný a môže sa prispôsobovať a meniť ! 

 Min. počet účastníkov 36.

CENA ZAHŔŇA:
 • Letenka z Viedne do Lisabonu a späť
 • Palivový príplatok 159 €
 • Transfer z BA na letisko Schwechat a späť
 • Transfer autobusom letisko – hotel – letisko
 • 3 x ubytovanie s raňajkami v 2 a 3 lôžkových izbách
 • 3 x večera
 • Sprievod duchovného otca
 • Sprievodca CK
 • Poistenie CK proti insolventnosti

Cena nezahŕňa:

 • Hotelová mestská daň (platí sa na mieste)
 • Komplexné cestovné poistenie 8,36 €
 • Vstupy a osobné výdavky