V dňoch od 19.10.-26.10.2013 som sa zúčastnila zájazdu – Po stopách apoštola Pavla a Panny Márie v Turecku.Som veľmi spokojná s daným zájazdom, osobitne ďakujem Ing. Michaele Černej za jej obetavý a milý prístup ku nám turistom-pútnikom.Chcem poďakovať aj duchovnému otcovi Jánovi Bucovi za jeho Božie slovo, ktorým nás povzbudzoval a obohatil tým náš zájazd. Načerpala som tu veľa duchovných síl, ktoré mi pomáhajú v mojom bezžnom živote. Prajem všetkým organizátorom a účastníkom veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie. Helena Neomaniová