Drahá moja Miška,
ďakujem za dôveru, ktorú si do mňa vložila. Včera som Ti poslala 120 euro za let balónom.Som Ti nesmierne zaviazaná a budem sa modliť k P. M. Ustavičnej pomoci za Teba a vyprosovať pre Teba životné úspechy, splnenia prianíé a túžob.
S úctou a láskou
JUDr.Koreňová