Némethova a rodina Ramiandravolova

Vážená pani Ing.Černá.V dňoch 14.5.-22.5.2014 sme sa zúčastnili
zájazdu do Turecka,ktorý organizovala Vaša CK.Zájazd nám dal
nové pohľady na krajinu,zažili sme veľa krásnych chvíl na ktoré
budeme radi spomínať..Preto patrí Vám naše uprimne poďakovanie:Obzvlašť vyjadrujeme spokojnosť,uznanie a poďakovanie
našej sprievodkyni Dominike Ševčikovej za jej
starostlivosť,trpezlivosť,vecnosť a obetavosť:Prajeme Vám veľá
spokojných klientov:Ďakuje rodina Némethova a rodina Ramiandravolova.