SVäTÁ ZEM A HORA SINAJ (EGYPT)

s Mons. Jánom Majerníkom

lietadlo  22.11.-29.11.2016

      od 499 €

1.deň

V ranných hodinách stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Zastávka v Jeruzaleme,   Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu. Presun na ubytovanie do Betlehema.

2. deň

Ráno cestou  do Egypta, hora Sinaj,  ubytovanie a večera v hoteli pri kláštore sv. Kataríny, nočný výstup na Mojžišovu Horu.

3. deň

Po raňajkách prehliadka Kláštora Sv. Kataríny, presun do Izraela, krátka zástavka pri Červenom mori vo svetoznámom letovisku Ejlat a popri Mŕtvom mori /kúpanie/ odchod do Betlehema, večera a ubytovanie.

4. deň

Presun do Galilee, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej, výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia, Nazaret – Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská –  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

5. deň

Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra,Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.

6. deň

Jeruzalem prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto/, kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta – Kalvária – Golgota.prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto/, kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta – Kalvária – Golgota.

7. deň

Prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, hora pokušenia, Betlehem – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov.

8. deň

Odchod na letisko do Tel Avivu, zastávka v  Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety,  presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov), hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie,  odlet do Viedne o 16.10 hod. a následne transfer do Bratislavy (predpokladaný príchod o 20.30 hod.).

Cena zahŕňa:

  • Letenka vrátane palivových poplatkov – Viedeň –Tel Aviv – Viedeň
  • 7 x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadení
  • Doprava vo Svätej zemi a Egypte pohodlným klimatizovaným autobusom
  • Sprievod duchovného otca – Mons. Jána Majerníka
  • Hraničné poplatky a víza do Egypta
  • Poistenie CK proti insolventnosti

Cena nezahŕňa:

  • komplexné cestovné poistenie 13,20 €
  • transfer na letisko a späť Bratislava – Viedeň – Bratislava 10 €
  • obslužné, ktoré predstavuje sumu 60,- €  (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
  • 125,- USD

 *Program je orientačný a môže sa meniť