Vďaka všetkým za pekný zájazd na Cyprus

Ďakujeme za pekný zájazd na Cyprus /10.-17.10.2017,bol bohatý na nové miesta,históriu,dejiny cirkvi apoštolov Pavla,Barnabáša,takisto dostačujúco oddychový,vyjadrujeme celkovú spokojnosť od začiatku cesty až po návrat domov. Ďakujeme príjemnej Miške za sprevádzanie, duch.otcom za pridanú hodnotu celého zájazdu/sv.omše,príhovory/. Vďaka všetkým za vytvorenie pekného spoločenstva. S pozdtavom Monika