Milá Dominika,
ďakujeme Vám za krásne prežité dni s Vami aj s celým spoločenstvom,ktoré sme vytvorili. Táto púť s Vami nás obohatila kultúrne,ale hlavne duchovne.Vyhľadávame ďalšie informácie o vzácnych miestach,aby sme si doplnili naše vedomosti,do ktorých ste nás naštartovala. Už sme doma pár dní,ale v našich mysliach stále rezonujú Vaše slová,miesta a Vaše úprimné srdiečko,ktoré má čo rozdávať- ako to pekne povedala Vaša kolegynka,že ste ich slniečko... ...veľká vďaka milá Dominika.
Zasielame zopár fotografií a tešíme sa na ďalšie spoločné foto od Vás.
Pozdravujú Vás zo srdca Chovaňákovci, Privát Svišť, Veľká Lomnica,