Boli sme veľmi spokojní na púti po stopách sv.Barnabáša, vďaka Miška. Prajeme CK Avema veľa spokojných klientov a podnetných poznávacích zájazdov s Rádiom Lumen. Vďaka patrí tiež p.farárovi Gregorovi ,ktorý nás občerstvil duchovne. Ján a Katarína Boškoví.