Veľmi pekne ďakujeme za fotografie. Zároveň sa chceme poďakovať za krásnu dovolenku s úžasnými zážitkami aj vďaka veľmi šikovnej Dominike, ktorá má široké vedomosti o histórii a súčasnosti Turecka a najmä o miestach, ktoré sme navštívili. Bola vždy ochotná, všetko riešila profesionálne a s úsmevom na tvári.
Prajeme jej veľa úspechov v štúdiu a v ďalšej sprievodcovskej činnosti.
ĎAKUJEME
Katarína Kočišová a Margita Gajdošová