Púť k Božiemu milosrdenstvu a k Panne Márii

To najlepšie z Poľska 

Termín:  Podľa želania farnosti                 

Cena: 350 €  (orientačná cena)

 1. V podvečerných hodinách odchod LUX BUSOM do Lichne.
 2. Licheň: jedno z najvýznamnejších mariánskych miest v Poľsku. Nachádza sa tu zázračný obraz Panny Márie. Návšteva baziliky – najväčší chrám Poľska postavený na vzor baziliky svätého Petra v Ríme. Podvečer presun do Čenstochovej a následné prenocovanie.
 3. Návšteva kaplnky s milostivým obrazom Panny Márie – Kráľovnej Poľska v Čenstochovej. Prehliadka stredovekej pevnosti, súčasťou ktorej je i kláštor Paulínov, večer nocľah v Čenstochovej.
 4. Ráno presun do Krakova, prehliadka historického centra, ktoré sa radí k najkrajším v strednej Európe, samozrejme aj prehliadka Wawelu. Návšteva Lagiewnikov – Sanktuárium Božieho milosrdenstva. Ubytovanie v Krakove.
 5. Návšteva Wadovíc, rodiska pápeža Jána Pavla II. Jeho rodný dom a múzeum. Cestou návšteva voľakedajšieho koncentračného tábora Osvienčim. Prenocovanie v Krakove.
 6. Ráno cesta Zebrzydowskú Kalwariu – možnosť krížovej cesty. Cestou späť sa navštívi mestečko Zakopané – „Poľská Fatima“ – chrám Matky Božej Fatimskej. Ide o vyjadrenie vďaky a pokory poľského národa Fatimskej Panne Márii za záchranu ich rodáka , sv. Otca Jána Pavla II. Cesta späť na Slovensko.

CENA ZAHŔŇA:

 • Autobusová doprava
 • Sprievodca
 • Kňaz
 • 4 x ubytovanie
 • Polpenzia (raňajky, večere)
 • Poistenie CK proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA:

 • Komplexné cestovné poistenie 2,50 €/ 1 deň
 • Vstupné poplatky