Mária Fľaková

Po stopách apoštola Pavla 5.11. – 12.11.2014 Chcem sa Vám poďakovať za krásne zážitky z pútnického zájazdu, ktoré boli obohatené duchovnými zamysleniami a za prežité dní v spoločnosti správnych ľudí. Nech aj moje slová Vás utvrdia v tom, že robíte tak potrebnú a v tomto konzumnom svete užitočnú prácu.A keď Vám niekedy aj niečo nevyjde nezúfajte, pretože vy ste tím skvelých ľudí, ktorí svoju prácu robia s láskou. To, že to tak je, svedčí aj Vaša úžasná delegátka, ktorá do svojich výkladov, vložila nielen svoje bohaté vedomosti, ale aj svoje srdce. Spolu s duchovným sprievodcom Doc.ThDr.Jurajom Spuchľákom,PhD. nepoznajúc únavu, vytvorili takúto malú “oázu pokoja”, kde sa všetci zúčastnení určite cítil výborne. Nebola to pre nich iba práca, povinnosť, ale záľuba, radosť z ľudí a snaha vytvárať duchovné spoločenstvá, v ktorých víťazi túžba človeka odpútať sa od márnosti tohoto sveta a priblížiť sa k Bohu. Ďakujem