Desktop140MEDŽUGORIE

Poďte na miesto, kde sa menia životy

 •   Kňaz                                                                                                                     Termín: Mladifest 31.7.-6.8.2023
 •   Polpenzia                                                                                                             
 •   Kúpanie v mori

6. – 11.

Pre účastníkov púte je pripravený bohatý program na každý deň (prednáška o Medžugorí, stretnutie s vizionármi, návšteva ženského a mužského Cenakola- Komunita narkomanov, návšteva Majčinho sela- ktorú založil františkán Slávko Barbarič pre povojnové siroty, výstup na kopec Podbrdo, kde sa prvýkrát zjavila Panna Mária, výstup na horu Križevac – 547 m.n.m., návšteva hrobu Slávka Barbariča, večerný program za kostolom Sv. Jakuba, 3 krát v týždni adorácia pred sviatosťou oltárnou a mnoho iných aktivít).

 1. DEŇ

Stretnutie v Bratislave pri Istropolise o 18:00 hod a cesta na makarskú riviéru s krátkymi občerstvovacími prestávkami

 1. DEŇ

Ráno príchod na makarskú riviéru a na pútnické miesto Vepric, sv. omša a kúpanie v mori. Podvečer cesta do Medžugoria, ubytovanie, večerný náboženský program, večera a nocľah.

 1. DEŇ

Raňajky a celodenný náboženský program v Medžugorí, večer svätá omša, večera a nocľah

 1. DEŇ

Raňajky a celodenný náboženský program v Medžugorí, večer svätá omša, večera a nocľah

 1. DEŇ

Raňajky a celodenný náboženský program v Medžugorí, večer svätá omša, večera a nocľah

 1. DEŇ

Raňajky a odchod autobusom k moru a celodenné kúpanie v mori, podvečer cesta na Slovensko

 1. DEŇ

Príchod do Bratislavy k Istropolisu v ranných hodinách

Cena zahŕňa:                                                                                                                                          

 • Doprava pohodlným a klimatizovaným LUX BUSOM
 • Ubytovanie v blízkosti centra v 2, 3, 4 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením
 • Strava formou polpenzie počas ubytovania v Medžugorí
 • Kňaz a sprievodca
 • Poistenie CK podľa zákona proti insolventnosti

 

Cena nezahŕňa:

 • cestovné poistenie 2,50 € / deň

Medz06