Efez

Po stopách apoštola Pavla
a Panny Márie

4.-11.10.2023

 NÁŠ TIP 

Cyprus8

Poklady kresťanstva na južnom Cypre

21.-28.5.2023

 NÁŠ TIP 

Malta2

MALTA

21.05. – 28.05.2023

Medžugorie

Termín podľa želania farnosti

245 €

Tarzus
a Kappadokia

Apríl 2023 / október 2023

Termín podľa želania farnosti

Kniha Zjavenia apoštola Jána

apríl 2023/ október 2023

Prvé kresťanské cirkvi
Istanbul – Antálya

 Apríl 2023/ október 2023

Termín podľa želania farnosti

Lurdy letecky

Termín podľa želania farnosti

Izrael (1) (1)

Svätá zem

September 2023

alebo termín podľa želania farnosti

 NÁŠ TIP 

Rím

Termín podľa želania farnosti

Efez-malá Ázia

Podľa želania farnosti

 NÁŠ TIP