Všetkým organizátorom púte, CK AVEMA a duchovným otcom vyslovujeme za všetko vrelú vďaku.

S manželkou som sa v dňoch 5.11. - 12.11.2014 zúčastnil púte " Po stopách apoštola Pavla " v Turecku, ktorú organizovala cestovná kancelária AVEMA. Na púti v Turecku sa nás zúčastnilo 27 účastníkov z celého Slovenska, z ktorých boli štyria katolícki kňazi.  Hlavný kňaz nás aktívne zapájal do každodenných bohoslužieb čítaním v rámci svätej omše, striedaním sa pri modlení  posvätného ruženca a tak sme spoločne  vytvorili jednu kreťanskú komunitu a hlbšie duchovne prežívavali túto púť. Okrem historických pamiatok Turecka, relaxácie, veľký dôraz naša milá sprievodkyňa z AVEMY kládla spolu s duchovnými otcami na náš kresťanský postoj. Jej zaujímavý výklad onavštívených miestach,o živote kresťanov v Turecku, dopĺňali duchovní otcovia .
Okrem starých dejín arabského sveta,sme navštívili miesto kde pôsobil apoštol Pavol - Perge a Efez,kde posledné roky svojho života prežila i Panna Mária s apoštolom Jánom, ktorému ju zveril do starostlivosti Pán Ježiš pred svojou smrťou na kríži, slovami " Hľa matka tvoja" .
Obohatení o množsvo poznatkov a povzbudení vo viere , sme sa šťastne vrátili domov.
Všetkým túto púť srdečne odporúčam.
Všetkým organizátorom púte, CK AVEMA a duchovným otcom  vyslovujeme za všetko vrelú vďaku.
Pán Boh zaplať
Mgr. Jozef Černák, Kmeťovo