Milá Michaela!
Z celého srdca Vás pozdravujem, z novembrového Rumunska,
dnes som si konečne našla čas, na oneskorené poďakovanie, za nádherný výlet, po Turecku, ktorý ste nám pripravili s Vašou cestovnou kanceláriou Avema.
S vďačnosťou v srdci sa stále vraciam,k tým krásnym zážitkom, ktoré sa v mnohom stali inšpiráciou aj pre môj ďalší život. Úprimne som si užívala tieto nádherné chvíle so srdcom učeníka, so srdcom načúvajúcim Bohu, a dostala som tak veľa, viac ako som schopná prijať a pochopiť. Boh je tak štedrý/ nie len na Vianoce/ stále, a som si istá, že Vám odmení a požehná Vás za všetku námahu, ktorú tak obetavo a nezištne vynakladáte pre spokojnosť Vašich klientov. Váš srdečný, láskavý a trpezlivý prístup ku každému osobne ma oslovil možno ešte viac ako samotný výlet, tieto vlastnosti nemožno vyvážiť zlatom, /ani najbohatší turek by to nedokázal/. Som veľmi rada, že som Vás mala možnosť stretnúť a trošku poznať. Nezabúdam na to čo som Vám sľúbila, som presvedčená, že Boh vypočuje každú modlitbu, čo ako úbohá je, verím, že Duch Svätý doplní, čo chýba mojej modlitbe za Vás a pre Vás a naplní Vaše srdce šťastím.
Vďaka tomuto výletu som mala možnosť celkom zblízka a tak trochu i na vlastnej koži prežiť atmosféru prvých kresťanských spoločenstiev, ktorých vtedajší pohania charkterizovali slovami : “Pozrite ako sa milujú!” a ešte viac som si začala vážiť dedičstvo viery, ktoré mi odovzdali moji rodičia. Poeticky povedané, akoby som našla a dotkla sa ich vlatnými rukami, tie laná, ktoré ma viažu so začiatkami kresťanskej viery. Takže vlastne výlety, ktoré robíte sa môžu odporúčať aj ako prehĺbenie náboženskej identity /pre ľudí, ktorí trpia krízou viery/, ako sa môže človek paradoxne utvrdiť vo viere v Ježiša v moslimskej krajine. Keby to tak vedeli Tureckí vládni predstavitelia, asi by sme tam nemohli ani nohu položiť,…..myslíte, že to vedia?
Nechcem Vás unaviť čítaním mojich filozofických úvah, to nie je cielom tohoto emailu, jeho vlastným cielom je hlboká a úprimná vďačnosť za to čo som už vyššie spomenula, a zvlášť za vzácny dar svedectva Vášho života.
Som presvedčená , že ste spomínaná v mnohých modlitbách po celom Slovensku a teraz aj v modlitbách tu v Rumunsku, ak vás raz zavedú Avemové cesty aj týmto smerom, nezabudnite, že tu máte priateľov, ak sa smiem k nim počítať spolu so sr. Sáviou tu v Temešvári
v modlitbe na Vás myslí sr. Júlia