Termín: 07.11. – 14.11.2017                    670 €

1. DEŇ

Odlet do Tel Avivu. Transfer lux busom do Betlehema, ubytovanie, večera, nocľah.

2.   DEŇ 

Prehliadka Betlehema – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, miesto, kde sa Pán Ježiš narodil, Pole pastierov, kde pastieri prijali od anjelov posolstvo o narodení Ježiša Krista, Jaskyňa mlieka, kde sa Mária s Ježišom zastavili počas svojho úteku do Egypta. Poobede návšteva Ain Karem, miesto narodenia Jána Krstiteľa a miesto Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

3.   DEŇ

Odchod ku Genezaretskému jazeru, možnosť plavby loďou alebo zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Hora Blahoslavenstiev, kde Ježiš učil o blahoslavenstvách. Tabgha 1 miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, Tabgha 2 – Primát sv. Petra. Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna synagóga. Kána Galilejská, miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Ubytovanie a večera v Nazarete.

4. DEŇ

Nazaret. Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa, popoludní hora Tábor (peši alebo taxíkom 7 €), Haifa – chrám Stella Maris. Ubytovanie a večera v Betleheme.

5.   DEŇ 

Betánia, miesto kde žil Lazar, jeho hrob, miesto Ježišovho krstu Qasr al Jahúd, prechod júdskou púšťou – Jericho,najstaršie mesto na svete, mŕtve more-kúpanie. Popoludnie je možnosť fakutlatívneho výletu Qumran a Masada. Večera a nocľah v Betleheme.

6.   DEŇ

Jeruzalem – Olivová hora – krásna panoráma, Getsemanská záhrada, kostol Pater Noster – Otčenáš, Dominus Flevit, kde Ježiš plakal nad Jeruzalemom, Galikantum, Bazilika Agónie, smrteľného zápasu Pána Ježiša a kde sa potil krvou, Kostol Hrobu Panny Márie, kde podľa tradície zomrela. Večera a nocľah v Betleheme.

7.   DEŇ 

Prehliadka Starého mesta – Krížová cesta Via Dolorosa, posledná cesta Ježiša, Bazilika Božieho hrobu – Kalvária, Golgota, miesto popravy a pochovania Pána Ježiša. Je to jedno z najposvätnejších miest. Múr nárekov. Večera a nocľah v Betleheme.

8.   DEŇ                                                                                                                                                                                     

Veriac, že ste prežili požehnaný čas, po raňajkách odletíme domov.

CENA ZAHŔŇA:
  • Letenka Košice – Tel Aviv – Košice (s medzipristátím v Istanbule)
  • Letiskové a palivové príplatky
  • 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
  • Doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
  • Odborný slovenský sprievodca a kňaz
  • Poistenie CK proti insolventnosti zákona

 

V prípade zmeny odletového miesta z Košíc na Viedeň klient dopláca 13 € za transfer BA – Viedeň – BA

Cena nezahŕňa:
  • Obslužné 65 €, ktoré sa platí priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi, taxík na Horu Tábor (6 €), obed tradičnej ryby sv. Petra, plavba loďou (7 €)
  • komplexné cestovné poistenie 2,89 € / deň

 

 

 

 

* Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.
* Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

* Min. počet účastníkov 38.