PO STOPÁCH KNIHY ZJAVENIA APOŠTOLA JÁNA  A ODKAZU 7 CIRKVÁM V MALEJ ÁZII s pobytom pri mori 

02. – 09.10.2023           889 € 

01. – 08.05.2024           899 €

Prečo navštíviť zbory z Knihy Zjavenia apoštola Jána?

Malá Ázia bola súčasťou Gréckej aj Rímskej ríše. Mestá v Malej Ázii boli aj jedny z prvých, kam sa rozšírilo evanjelium. Osobná návšteva týchto miest určite pomôže lepšiemu pochopeniu histórie, ale aj porozumeniu napomenutiam, ktoré hovorí Pán Ježiš cez Jána cirkvi. Všetky napomenutia boli na mieru šité pre každý daný zbor a mesto. Prirovnania, ktoré sú v napomenutiach použité, nie sú nejakými abstrakt­nými metaforami, ale priamymi prirovnaniami k životu, ktorý sa v týchto mestách viedol. Hoci sú všetky mestá približne z rovnakej doby, každé je iné a niečím zaujímavé. (prevzaté z milost.sk).

PREDNOSTI ZÁJAZDU:                                                     

 • AKTUÁLNE POSOLSTVO PÁNA JEŽIŠA KRISTA 
 • SV. OMŠA V DOMČEKU PANNY MÁRIE V EFEZE
 • MIESTA Z NOVÉHO ZÁKONA
 • 4*-5* HOTEL PRIAMO NA PIESOČNATEJ PLÁŽI
 • TERMÁLNA LIEČIVÁ VODA 

”Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou” Zj3-20

1. DEŇ

Let do  Turecka a transfer do hotela do oblasti Kušadasi.

2. DEŇ 

Návšteva Pergamonu. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý.“ (Zj 2,12). Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.” (Žid 4,12). Prezrieme si pamiatky, ktoré tu zostali, je odtiaľto prekrásny výhľad. Poobede prehliadka Smyrny, kde žil jeden z najznámejších mučeníkov Polikarpos, ktorý bol podľa tradície biskupom Smyrnského zboru a Jánovým učeníkom. Nie náhodou je dôraz listu do Smyrny položený na smrť a vzkriesenie. „Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil“ (Zj 2,8).

3. DEŇ

Efez, hlavné mesto rímskej ázijskej provincie. „Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.“ (Zj 2,4). Spájaný s raným kresťanstvom a s pôsobením apoštola Pavla, ktorý tu pôsobil počas misijných ciest viac skoro 3 roky. Žil tu apoštol Ján, ktorý tu vykonal množstvo zázrakov. Poobede návšteva Baziliky apoštola Jána, kde má aj svoju hrobku. Veľkým zážitkom bude sv. omša v Domčeku Panny Márie, kde žilla po Ukrižovaní Pána Ježiša 9 rokov. Návšteva kožiarne.

4. DEŇ

Prehliadka Tiyatiry, Sárd a Filadelfie. Do Tiyatiry apoštol Ján posiela odkaz ohľadne čarovania, lebo čarovanie je najsilnejší duch, duch Jezábel, ktorý aj v súčasnom svete pôsobí a ktorý determinuje kľúčové udalosti. Sardy boli hlavným mesto lýdského kráľovstva, kde žil najbohatší kráľ na svete, Kroisos. „Znám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“ (Zj 3,1). Návšteva Filadelfie, Hľa, prijdem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny!” (Zj 3,11). Cesta do oblasti Pamukkale, kde v hoteli si môžete dať termálny liečivý kúpeľ.

5. DEŇ 

Laodicea „Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst.“ (Zj 3,15-16) Doba konca platí pre všetkých. Vieme to už z toho, že Laodicea spadá do siedmej etapy. Číslo 7 hovorí o závere a je to tiež posledný list. Poobede oddych v hoteli alebo fakultatívne návšteva Pamukkale, čo v preklade znamená „bavlnený zámok“. Sú to snehovo-biele vápencové terasy napustené termálnou liečivou vodou. Nachádza sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto. Cesta nazad do Kušadasi, po ceste návšteva zlatníctva.

6. DEŇ

Oddych v hoteli, na krásnej piesočnatej pláži.

7. DEŇ 

Oddych v hoteli, na krásnej piesočnatej pláži.

8. DEŇ                                                                                              

Veriac, že ste prežili krásny a požehnaný čas, odletíme domov.

Min. počet účastníkov 25.

Termín zájazdu sa môže posunúť o 3 dni +/-, čo nie je dôvod na storno zájazdu.

CENA ZAHŔŇA:
 • Let do Turecka a späť
 • Palivové a letiskové poplatky
 • Malá batožina na palubu lietadla 40 x 20 x 25 cm (ruksak alebo kabelka)
 • 10 kg batožina na palubu lietadla
 • Transfer BA – letisko Viedeň a späť
 • Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 3*/4* hoteloch
 • Bohaté raňajky formou švédskych stolov
 • Wellness v niektorých hoteloch – krytý bazén, parný kúpeľ a sauna (zmena vyhradená)
 • Vonkajšie bazény
 • Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
 • Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
 • Transfery pohodlným a klimatizovaným autobusom v Turecku
 • Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona
Cena nezahŕňa:
 • Vstupné poplatky cca 40 € (platí sa v Turecku)
 • Obslužné 25 € (platí sa v Turecku)
 • Komplexné cestovné poistenie KOMFORT 23,20 € alebo EXTRA 35,40 € podľa výšky spoluúčasti pri storne zájazdu
 • Príplatok za 1 lôžkovú izbu 190 €