Kalendár 8 dní / 7 nocí
Posteľ 4* Hotel
Jedlo Raňajky
Lietadlo Letecky z Viedne

Termíny

od:8.5.2024 do:15.5.2024
od 1.099 € Vypredané, ďakujeme
Dominika

Dominika

od:5.6.2024 do:12.6.2024
od 1.099 € Vypredané, ďakujeme
Dominika

Dominika

od:2.10.2024 do:9.10.2024
od 850 € 1.099 € Zľava 249 €!!! Platná do 30.06.2024
Karla

Karla

Mgr. Peter Staroštík

Mgr. Peter Staroštík

od:7.10.2024 do:14.10.2024
od 1.099 €
Stanka

Stanka

Najnovšie recenzie

Zobraziť všetky recenzie

Prednosti/Zaujímavosti zájazdu

 • Miesta z Knihy Zjavenia-Apokalypsa, posledná kniha Nového zákona v Biblii
 • Týka sa konečného zvratu sveta a božského plánu spasenia
 • Navštívime všetkých 7 zborov cirkví z tejto tejto Knihy
 • Návšteva Domčeka Panny Márie v Efeze, kde podľa niektorých teológov bola Nanebovzatá, tu sv. omša
 • Návšteva Pamukkale - jazierka napustené termálnou liečivou vodou. V hoteli zadarmo kúpeľ v tejto termálnej vode
 • 4 * hotel priamo na pláži, 2 dni kúpanie na egejskej riviére
 • Spoznanie súčasného Turecka, života v Turecku, tradícií
 • Skvelá turecká kuchyňa

Priebeh zájazdu

1. DEŇ

Poďte na jedinečný zájazd! Zraz v BA, transfer do Viedne na letisko. Let do  Turecka - vitajte v Turecku - Türkiye'ye hoşgeldiniz :) Transfer do hotela do oblasti Kušadasi. Čaká nás krásny zájazd, kde navštívime všetkých sedem cirkví, spomenutých v knihe Zjavenia. Ponúkneme vám fascinujúci pohľad do raných kresťanských spoločenstiev v prvých storočiach. Každá z týchto cirkví, Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia a Laodicea, predstavuje určitý aspekt kresťanskej viery a situáciu, s ktorou sa konkrétne spoločenstvo potýkalo. Zároveň sú tieto správy povzbudením a výzvou pre súčasných kresťanov, aby hlbšie prenikli do svojej viery a života v Kristovi.  

2. DEŇ

Návšteva Pergamonu. Pergamon, vtedy mocné centrum politického a náboženského života v Maloázijskom regióne, bolo miestom, kde kresťanstvo čelilo rôznym výzvam a pokušeniam. Mesto bolo známe svojimi kultovými praktikami a pohanskými rituálmi, čo predstavovalo výzvu pre kresťanov, ktorí odmietali uctievanie iných božstiev ako Boha. Cirkev v Pergamone musela čeliť aj vnútorným konfliktom a kompromisom so svetskými mocami, čo často ohrozovalo ich vernosť Kristovi. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý.“ (Zj 2,12). Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.” (Žid 4,12). Nachádzajú sa tu zachované pamiatky ako Akropolis, kráľovský palác, ktorý bol sídlom kráľov, bibliotéka, veľký oltár či divadlo. Divadlo v Pergamone je skutočne jedinečné, je zasadené do prudkého svahu vysoko nad mestom. Je odtiaľto prekrásny panoramatický výhľad. Poobede prehliadka ďalšieho zboru - Smyrny, ktorá sa spája aj s pôsobením biskupa Polykarpa. Polykarp, bol žiakom apoštola Jána a neskôr sa stal biskupom v Smyrne. jeho vernosť Kristovi mu priniesla uznanie medzi kresťanmi, ale aj odpor zo strany pohanov. Bol jedným z mála učeníkov, ktorí sa mohli osobne stretnúť s apoštolmi a počúvať ich učenie. Za vieru bol odsúdený na smrť a upálený na hranici mestského štadióna. Nie náhodou je dôraz listu do Smyrny položený na smrť a vzkriesenie. „Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil“ (Zj 2,8).  

3. DEŇ

Dnes nás čaká nezabudnuteľný Efez. Efez bol hlavné mesto rímskej ázijskej provincie. Rím ešte nebol ani založený a Efez bol už veľkomesto. Už vtedy bol významným obchodným a kultúrnym centrom v Maloázijskom regióne, čo dalo zboru v Efeze výnimočnú pozíciu vo vývoji raného kresťanstva. Efezská cirkev sa tešila blízkosti apoštola Pavla, ktorý tam strávil významnú časť svojho misijného úsilia, skoro až 3 roky. Jeho list Efezanom ponúka hlboký teologický pohľad na kresťanskú vieru. Okrem toho bol pôsobiskom svätého Ján Evanjelistu. Zbor v Efeze taktiež čelil ohrozeniam a pokušeniam. Bol vyzývaný k zotrvaniu v pravej láske ku Kristovi a k odvrhnutiu kompromisov so svetskými mocami a kultúrnymi vplyvmi.  „Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.“ (Zj 2,4). Poobede návšteva Baziliky apoštola Jána, kde má aj svoju hrobku. Veľkým zážitkom bude sv. omša v Domčeku Panny Márie, kde Panna Mária žila po Ukrižovaní Pána Ježiša 9 rokov. Vyvierajú tu aj vraj liečivé pramene, kde si môžete nabrať tejto vody aj domov a nachádza sa tu aj stena prianí a modlitieb. Na záver návšteva kožiarne.

4. DEŇ

Prehliadka Tiyatiry, Sárd a Filadelfie. Do Tiyatiry apoštol Ján posiela odkaz ohľadne čarovania, lebo čarovanie je najsilnejší duch, duch Jezábel, ktorý aj v súčasnom svete pôsobí. Žena menom Jezabel, ktorá predstavovala symbolickú postavu falošného učenia a morálnej skazy. Toto varovanie poukazuje na riziko kompromisu so svetskými hodnotami a nepravdivým učením, ktoré by mohli ohroziť čistotu a oddanosť kresťanského spoločenstva. Sardy boli hlavným mesto lýdského kráľovstva, kde žil najbohatší kráľ na svete, Kroisos. „Znám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ, a si mŕtvy.“ (Zj 3,1). Zbor v Sardách nám takto slúži ako dôležité zrkadlo, ktoré nás nabáda k stálemu duchovnému rastu a oddanosti voči Kristovi, aj v prostredí, kde svetské hodnoty a pokušenia môžu ohroziť našu vieru. Ich príbeh nám pripomína potrebu hlbšieho hľadania Boha a stáleho zotrvania v pravde a láske. Návšteva Filadelfie, známeho ako "mesto bratstva". Zbor vo Filadelfii bol vyzdvihnutý pre svoju vernosť a oddanosť, a preto nedostal od Pána žiadne napomenutia, ale len pochvalu a sľuby požehnania. Dnes je toto miesto zasadené do tureckého mesta Alaşehir, je to maličké archeologické nálezisko. Hľa, prijdem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny!” (Zj 3,11). Cesta do oblasti Pamukkale, kde v hoteli si môžete dať termálny liečivý kúpeľ. Táto termálna voda je známa svojimi jedinečnými vlastnosťami, ktoré ju robia jedným z najvýznamnejších prírodných zdrojov v Turecku. Medzi jej hlavné vlastnosti patria:

 • liečivé účinky - obsahuje rôzne minerály, ako je vápenec a síra, ktoré majú liečivé účinky na pokožku, kĺby a svaly. Je známe, že tieto minerály pomáhajú pri liečbe ochorení pohybového aparátu a kožných problémov
 • teplota - teplota vody sa pohybuje okolo 35 až 40 stupňov Celzia
 • antibakteriálne vlastnosti - obsahuje prírodné látky s antibakteriálnymi vlastnosťami, čo prispieva k čistote a zdraviu pokožky. Tieto vlastnosti môžu tiež pomôcť pri liečbe určitých kožných ochorení
 • relaxačný účinok - kúpanie vo termálnej vode na Pamukkale má relaxačný účinok na telo a myseľ. Ponúka únik od stresu a napätia a umožňujú návštevníkom uvoľniť sa a oddýchnuť si

5. DEŇ

Ráno nás čaká návšteva Pamukkale, čo v preklade znamená „bavlnený zámok“. Sú to snehovo-biele vápencové terasy napustené termálnou liečivou vodou. Tento unikátny prírodný úkaz sa nachádza v blízkosti mesta Denizli a patrí medzi najznámejšie turistické atrakcie v Turecku. Nachádza sa tu aj Hierapolis, rímske kúpeľné mesto. Návšteva Laodicei. „Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst.“ (Zj 3,15-16). Tento obraz vlažnosti symbolizuje duchovnú apatiu a nedostatok horlivosti vo viere. Byť horúci znamená plnú oddanosť a vášeň voči Kristovi, zatiaľ čo byť studený znamená úplný odmietnutie viery. Vlažnosť je stav, kedy sa niekto nachádza niekde uprostred, bez zreteľného záujmu o duchovné veci. Kristus v tejto pasáži používa silné slová, aby zdôraznil vážnosť ich stavu. Doba konca platí pre všetkých. Vieme to už z toho, že Laodicea spadá do siedmej etapy. Číslo 7 hovorí o závere a je to tiež posledný list. Návrat na egejskú riviéru, po ceste návšteva zlatníctva.  

6. DEŇ

Oddych v hoteli, na krásnej piesočnatej pláži alebo možnosť navštíviť ostrov Patmos v Grécku. Ján bol jeden z dvanástich apoštolov Ježiša Krista a je známy svojou blízkosťou k Ježišovi a hlbokou duchovnou citlivosťou. Po rôznych službách a kázaniach v prvých kresťanských komunitách bol Ján, podľa tradície, vyhnaný na ostrov Patmos. Tu dostal sériu ojedinelých vizí od Boha, ktoré sú zdokumentované v Biblii v knihe Zjavenia, v poslednej knihe Nového zákona. Odhaľujú nám dôležitý pohľad do apokalyptických udalostí sveta. Podvečer návrat do Turecka, do hotela. Celodenný fakultatívny výlet(nie je v cene zájazdu).

7. DEŇ

Oddych v hoteli, na krásnej piesočnatej pláži.

8. DEŇ

Veriac, že ste prežili krásny a požehnaný čas, odletíme domov.

Počet účastníkov min.14.

Poradie dní, ako aj program sa môže meniť, prvý a posledný deň je vyhradený na lety.

Termín zájazdu sa môže +/- 3 dni zmeniť, čo nie je dôvod na storno zájazdu.

Cena zahŕňa

 • Let do Turecka a späť
 • 20 kg batožina do podpalubia
 • Transfer BA – letisko Viedeň a späť
 • Ubytovanie na 8 dní / 7 nocí v prvotriednych 4*/5* hoteloch
 • Wifi vo väčšine hoteloch
 • Wellness – krytý bazén, parný kúpeľ a sauna (zmena vyhradená)
 • Bohaté raňajky formou švédskych stolov
 • Služby profesionálneho slovenského / českého sprievodcu
 • Služby profesionálneho miestneho sprievodcu
 • Kňaz ako duchovný doprovod
 • Výlety podľa programu
 • Transfery pohodlným a klimatizovaným busom v Turecku
 • Cestovné poplatky, mýta a parkovné
 • Poistenie CK proti insolventnosti podľa zákona

Cena nezahŕňa

 • Palivové poplatky a letiskové taxy 155 €
 • Vstupné poplatky Pergamon 15 €, Thiyatíra 3 €, Sardes 3 €, Filadelfia 3 €, Laodicea 12 €, Smyrna 6 €, Efez 40 €, Bazilika apoštola Jána 6 €, Pamukkale 30 €
 • Možnosť výletu na ostrov Patmos (cca 100 €)
 • Obslužné 20 € (platí sa v Turecku)
 • Cestovné poistenie Extra 38,40 € (100 % storno) / Komfort 25,60 € (85 % storno)
 • Príplatok za 1 lôžkovú izbu 190 €

Informácie o destinácii

Časové pásmo: +3 hod. voči stredoeurópskemu času
Počet obyvateľov: 85 miliónov
Hlavné mesto: Ankara
Jazyk: Turečtina
Mena: Turecká líra (TL)
Krajina Európskej Únie: Nie

Viac o destinácií na našom blogu

Podmienky vstupu do Turecka:

Víza nie sú potrebné, pokiaľ v krajine neostanete viac ako 90 pobytu. Na cestu je potrebné mať platný cestovný pas min. 6 mesiacov po návrate z krajiny.

Nezáväzná objednávka

  Nižšie môžete pridať osoby, ktoré budú cestovať s vami:

  Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google zásad ochrany osobných údajov a podmienok používania.

  Naše tipy

  Objednať
  zájazd