7 cirkví v Turecku: historický pohľad a moderný význam

Turecko, krajina, ktorá je bohatá na históriu a kultúru, je domovom mnohých starobylých miest a historických pamätihodností. Medzi najvýznamnejšie z týchto miest patrí sedem zborov cirkví spomenuté v knihe Zjavenia v Biblii. Tieto cirkvi hrali dôležitú úlohu v ranej kresťanskej histórii a dodnes sú predmetom záujmu turistov, archeológov a historikov. Poďme sa pozrieť na tieto cirkvi a ich súčasný stav.

1. Efez (Efes)

Historický význam: Efez bol jedným z najväčších a najdôležitejších miest starovekého sveta. Bolo to centrum obchodu a kultúry a taktiež miesto, kde sa nachádzal veľkolepý Chrám Artemidy, jeden zo siedmich divov starovekého sveta. Efez zohral významnú úlohu aj v dejinách raného kresťanstva. Apoštol Pavol navštívil Efez počas svojej druhej a tretej misijnej cesty a zostal tam približne tri roky, počas ktorých šíril kresťanstvo a založil tam cirkev. Pavol písal list Efezanom, ktorý je súčasťou Nového zákona, a je považovaný za jeden z najdôležitejších teologických textov kresťanstva.

V Efeze tiež pôsobil apoštol Ján, ktorý podľa tradície strávil posledné roky svojho života v tomto meste. Podľa niektorých zdrojov tu napísal svoje evanjelium a Zjavenie. Efez bol teda dôležitým centrom kresťanského učenia a teológie.

Súčasný stav: Dnes je Efez jedným z najnavštevovanejších archeologických miest v Turecku. Ruiny starovekého mesta, vrátane Celsovej knižnice, veľkého amfiteátra a pozostatkov Chrámu Artemidy, priťahujú ročne tisíce turistov.

2. Smyrna (Izmir)

Historický význam: Smyrna bola prosperujúcim prístavným mestom a centrom raného kresťanstva. Biskup Polykarp, jeden z prvých kresťanských mučeníkov, tu pôsobil. Narodil sa približne v roku 69 n.l. a zomrel mučeníckou smrťou okolo roku 155 n.l. Bol žiakom apoštola Jána a patril medzi tzv. apoštolských otcov, teda kresťanských vodcov, ktorí mali priamy kontakt s apoštolmi.

Ako biskup Smyrny, Polykarp zohral dôležitú úlohu v posilňovaní kresťanskej komunity a boji proti herézam. Bol známy svojou pevnou vierou a odvahou. Jeho mučeníctvo je zaznamenané v dokumente známe ako “Mučeníctvo svätého Polykarpa,” kde sa opisuje jeho statočný postoj pred súdom a následné upálenie na hranici.

Súčasný stav: Moderné mesto Izmir, postavené na mieste starovekej Smyrny, je tretím najväčším mestom v Turecku. Historické zvyšky sú menej výrazné, ale mesto má bohatú históriu a kultúrne dedičstvo, ktoré je stále viditeľné v jeho architektúre a múzeách.

3. Pergamon (Bergama)

Historický význam: Pergamon bol známym centrom vzdelanosti a medicíny. Mal druhú najväčšiu knižnicu v starovekom svete a bol domovom lekára Galena. V tomto texte je Pergamon opisovaný ako miesto, kde sa nachádza „Satanov trón“, pravdepodobne odkazujúc na veľkolepý oltár zasvätený Diovi.

Súčasný stav: Ruiny Pergamonu, vrátane chrámu Asclepiona (boha medicíny), divadla a oltára Pergamonu, sú významným archeologickým miestom. Moderné mesto Bergama zachováva ducha starovekého Pergamonu.

 

4. Thyatira (Akhisar)

Historický význam: Thyatira bola známa svojimi obchodnými a remeselníckymi cechmi, najmä farbením purpurovej látky. Kresťanská komunita tu čelila výzvam spojeným so synkretizmom a morálnymi kompromismi. Napriek týmto ťažkostiam, miestni kresťania si udržali svoju vieru a ich dedičstvo je dnes pripomínané niekoľkými archeologickými náleziskami v Akhisare.

Súčasný stav: Akhisar je dnes moderné turecké mesto, ktoré uchováva niekoľko archeologických nálezísk z obdobia starovekej Thyatiry. Tieto pozostatky pripomínajú obchodnú a remeselnícku históriu mesta.

5. Sardy (Sart)

Historický význam: Sardis bolo hlavným mestom kráľovstva Lýdia a známe svojimi bohatstvami. Prvé mince na svete boli razené práve tu. Kresťanská komunita v Sardis bola varovaná za svoju duchovnú ospalosť a vyzývaná k pokániu a oživeniu svojej viery.

Súčasný stav: Archeologické vykopávky v Sardoch odhalili impozantné ruiny vrátane chrámu Artemidy, gymnázia a synagógy. Sart, moderná dedina blízko starovekého miesta, je tichým pripomienkou niekdajšej slávy.

6. Filadelfia (Alaşehir)

Historický význam: Filadelfia bola známa ako mesto bratskej lásky. Bola vystavená častým zemetraseniam, ale vždy sa z nich zotavila. Raná kresťanská komunita v tomto meste bola pochválená za svoju vernosť a vytrvalosť napriek prenasledovaniu a ťažkostiam. Filadelfia bola považovaná za “mestom bratskej lásky” a jej kresťanskí obyvatelia si udržali svoju vieru, čím zanechali trvalý odkaz, ktorý je dnes pripomínaný zvyškami starovekých chrámov a ďalších historických pamiatok v Alaşehire.

Súčasný stav: Alaşehir dnes uchováva pozostatky starovekej Filadelfie, vrátane časti byzantských chrámov. Moderné mesto je živé a dynamické, pričom si zachováva svoju historickú identitu.

7. Laodicea (Denizli)

Historický význam: Laodicea bola bohaté a prosperujúce mesto známe svojimi bankami, textilným priemyslom a medicínou. Mesto bolo známe aj svojimi problémami s vodovodným systémom, ktorý poskytoval vlažnú vodu. Kresťanská komunita v Laodicei, spomenutá v knihe Zjavenia, čelila výzvam spojeným s bohatstvom a svetským pohodlím, čo viedlo k upozorneniam na duchovnú neospravedlnosť a potrebu obrátenia. Dnes sú pozostatky Laodicei dôležitými archeologickými náleziskami, ktoré svedčia o bohatej historickej a náboženskej dedičnosti tohto miesta.

Súčasný stav: Laodicea je dnes rozsiahlym archeologickým parkom s ruinami starovekých divadiel, štadiónu, chrámov a akvaduktov. Blízkosť ku slávnym termálnym prameňom Pamukkale robí z tohto miesta obľúbenú turistickú destináciu.

Záver

Sedem cirkví v Turecku sú viac než len staroveké ruiny; sú svedkami bohatej histórie a kultúry, ktorá formovala rané kresťanstvo. Navštíviť tieto miesta znamená cestovať späť v čase a objaviť dôležité kapitoly ľudskej histórie. Dnes, tieto miesta slúžia ako most medzi minulosťou a prítomnosťou, pripomínajúc nám, aké dôležité je chrániť a ceniť naše kultúrne dedičstvo.

O autorovi

Ing. Bc. Michala Aydin Černá

Ing. Bc. Michala Aydin Černá

Zakladateľka a srdce cestovnej kancelárie Avema. Má odhodlanie poskytovať klientom 100 % servis vo všetkých aspektoch cestovania. Sme tu, aby sme vám priniesli poznanie, dovolenku, ale aj hlboký a obohacujúci zážitok, ktorý Vám ostane v srdci na celý život.

Odporúčané zájazdy